Φόρμα Web Φόρμα Web

Tenemos al profesional que está buscando

Complete este formulario, explique y detalle las características del puesto, y el perfil de la persona que está buscando. El Centro contactará con alumnos y ex-alumnos que cubran sus necesidades, informándoles de la oferta para que puedan ponerse en contacto con ustedes. Se ruega cumplimentar los campos con el mayor detalle posible.

Fecha de Solicitud erronea.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

DATOS DE LA EMPRESA

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.